Les espelmes que no s’apagaran mai soles

El segon previ a bufar les espelmes d’un aniversari sempre és especial. Però també ho és acompanyar algú mentre el celebra. Això és el que fan diversos Voluntaris de ”la Caixa” en una residència.