L’embaràs és una experiència increïble que ho canvia tot: la vida, el cos, el lloc que ocupem al món… Però i el cervell? Com reacciona quan estem creant una nova vida? El professor de la UAB Òscar Vilarroya investiga els canvis que es produeixen en el cervell d’una embarassada i després de la gestació. Els primers resultats són sorprenents i ara l’equip podrà portar més enllà la recerca i arribar així a resultats més concloents. Això serà possible gràcies a un dels ajuts de la convocatòria de recerca en salut que ”la Caixa” concedeix cada any. Ahir mateix es va obrir, precisament, aquesta convocatòria d’ajuts per al 2020.*

En què consisteix el vostre projecte?
Consisteix a identificar el que passa en el cervell d’una dona embarassada, quins canvis s’hi produeixen i quins productes bioquímics es relacionen amb aquests canvis, més enllà dels canvis psicològics i de comportament. La nostra idea és crear un model d’aquests canvis per entendre com es prepara una dona per a la maternitat.

 

Ilustración cerebro y embarazo

I què és el que heu trobat?
Fins ara, als nostres estudis previs, hem vist canvis molt significatius en el cervell d’una dona a les àrees sistemàtiques, les que corresponen a la cognició social, és a dir, les dedicades a pensar en els altres: saber què és el que pensen i què volen. Nosaltres suposem que aquests canvis tenen a veure amb les necessitats d’una dona per identificar què és el que vol el bebè. El que volem veure ara és en quin moment apareixen aquests canvis i quins productes bioquímics els indueixen en una dona embarassada.

Aquests canvis desapareixen amb el temps?
Els canvis que hem observat es mantenen almenys dos anys després del part. No hem comprovat si es mantenen més enllà, però suposem que sí. Hi ha una petita zona del cervell que és molt plàstica, l’hipocamp, on es recupera alguna cosa de l’estat original del cervell de la dona. Tots els altres canvis es mantenen durant almenys dos anys.

Què ha significat per a vosaltres rebre aquest ajut per a la recerca en salut de ”la Caixa”?
L’ajut de ”la Caixa” ha estat fonamental perquè posa una gran magnitud de recursos a la nostra disposició i això ens permetrà dur a terme la recerca combinant estudis bioquímics exhaustius que no s’havien fet fins ara, desenvolupar una sèrie de protocols i aconseguir una mostra de participants més important que la que teníem fins ara.

Quantes dones hi han participat?
A l’estudi original vam aconseguir que 30 dones embarassades hi participessin  i vinguessin posteriorment amb el bebè. El nostre objectiu ara és arribar fins a 60 dones participants.

I què passa amb els homes? Al pare també li canvia el cervell?
Al nostre estudi original no vam veure canvis al cervell de l’home. No sabem si és perquè no es produeixen o si perquè aquests canvis es produeixen després del part. Es diu que la mare arriba a ser mare amb l’embaràs, mentre que el pare ho és després. No obstant això, nosaltres volem observar si és el cervell de la dona el que experimenta aquests canvis senzillament pel fet de ser dona i, per això, inclourem parelles de dones que es quedaran embarassades. Podrem veure així l’impacte psicològic i de l’entorn en aquestes dones que no es queden embarassades, però que comparteixen l’embaràs amb la parella.

Descriu-nos com t’imagines el futur.
M’imagino un món semblant al d’ara, amb més presència de la tecnologia. Amb les mateixes pors, les mateixes esperances, els mateixos problemes, però també amb la mateixa creativitat per superar-los.

 

*Les propostes de projectes de recerca que vulguin optar a aquests ajuts es poden presentar del 8 de gener al 12 de febrer de 2020, encara que ja es poden consultar les bases aquí.

 

Il·lustració: Malota