A les galàxies més llunyanes s’amaguen misteris que tots volem resoldre. Però de vegades són els misteris més petits, més propers, més quotidians, els que són més urgents de resoldre. A la família de l’il·lustrador Óscar Alonso hi ha casos de problemes cardiovasculars. Així que, “a més d’intentar cuidar-me perquè el meu futur sigui llarg, també em sembla important estar pendent dels avenços que es puguin fer per prevenir, curar i erradicar les malalties del cor”. Avenços que no serien possibles sense compromisos com el de ”la Caixa”, que impulsa la recerca cardiovascular juntament amb centres d’investigació. Per fer aquesta vinyeta, l’Óscar ens explica que l’ha inspirat precisament “tota aquesta gent que està investigant sobre un tema tan elemental, el cor, però que no té el glamur que tenen altres temes”. Per ell, “cuidar el motor més important que tenim hauria de ser una prioritat”, i creu que cal posar en valor els professionals que estan gravitant al voltant d’aquest òrgan: metges, investigadors, gent que aporta noves maneres de cuidar-lo... “No seran gaire coneguts, però són realment els que poden millorar substancialment la nostra qualitat de vida”.