Segons l’il·lustrador Óscar Alonso, “resoldre problemes de qualsevol mena requereix punts de vista diferents, inesperats”. És un fet demostrat que els millors resultats s’aconsegueixen treballant en equip, i “com més persones diverses sumi aquell equip, més profundes i riques seran les respostes que s’hi generaran”. La perspectiva de gènere ha de ser present en totes les professions. Homes i dones han de treballar en igualtat en equips mixtos, braç a braç, en tots els àmbits de la vida: creació, recerca, etc. Per això ”la Caixa” dona suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides per assolir un món millor; en aquest cas, impulsant 836 projectes i beques de recerca de 2.883 investigadors, un 48 % dels quals són dones. Perquè només ajuntant punts de vista diversos podrem millorar la societat.